Relpol hala produkcyjna

Zakończenie budowy hali produkcyjnej

W grudniu 2020 roku informowaliśmy o podpisaniu umowy z firmą Firma M&J Modern Construction  na realizację zadania polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną oraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie należącym do Relpol S.A. w Żarach. W grudniu 2021 zakończyły się prace związane z budową nowej hali. Z uwagi na zwiększenie zakresu prac budowlanych w stosunku do pierwotnych zapisów umowy, a także ze względu na okresowo trudniejsze warunki atmosferyczne, termin zakończenia inwestycji w wyniku obopólnych uzgodnień przesunięty został o 3 miesiące. Na przełomie 2021/2022 r. trwała relokacja parku maszynowego automatycznych linii produkcyjnych przekaźników miniaturowych.

Nowa hala została zaprojektowana i wykonana w oparciu o najlepsze doświadczenia w budowie powierzchni przemysłowych z zastosowaniem najnowocześniejszych materiałów oraz rozwiązań minimalizujących zużycie energii i negatywny wpływ na środowisko. Wykonawca sprostał wysokim wymaganiom architektonicznym związanym z charakterem tej budowli, miejscem lokalizacji i harmonią z otoczeniem. Inwestycja zapewnia udoskonaloną organizację produkcji, podniesienie jakości produkcji oraz przestrzeń do podniesienia mocy produkcyjnych w obszarze właśnie przekaźników miniaturowych, które stanowią jedną w głównych grup produktowych Spółki. Przekaźniki miniaturowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu jak np. w elektronice, systemach automatyki przemysłowej, układach sterujących, sprzęcie AGD itd. Po uzupełnieniu parku maszynowego, na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku zaplanowano zwiększenie mocy produkcyjnych przekaźników miniaturowych. Nowa przestrzeń produkcyjna, uzyskana w istniejących pomieszczeniach po relokacji maszyn i urządzeń do nowego budynku, prowadzić będzie w kolejnych miesiącach do usprawnień organizacji produkcji i automatyzacji w pozostałych grupach produktów. Pomimo utrudnień w realizacji zadania spowodowanych galopującymi cenami oraz brakiem dostępności materiałów, inwestycja została ukończona w ramach przyjętego budżetu.