Projekty UE

Baner PL

REALIZUJEMY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ    

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ  

 
Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0026/20-00    

                  

Nazwa Projektu:
"OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII ICH PRODUKCJI" 

 

w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a

 

Wartość całkowita projektu: 31 620 524,80 PLN

Wartość dofinansowania UE: 12 746 103,05 PLN

 

Okres realizacji projektu: 

1 lipca  2020 - 31 marca 2024

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 

 

  

Obecnie projekt znajduje się w końcowej fazie trzeciego etapu realizacji, tj. po odbiorach fabrycznych, a w fazie instalacji i uruchomienia w miejscu przeznaczenia demonstracyjnych zautomatyzowanych linii montażowych. Prototypy powstające w trakcie uruchamiania linii poddawane są dodatkowym testom w wewnętrznym laboratorium badawczym oraz przygotowywane do uzyskania niezbędnych certyfikatów i zatwierdzeń w laboratoriach zewnętrznych. Główne cele projektu dotyczące nowo powstającego wyrobu tj. zaprojektowanie i wytworzenie z demonstracyjnych zautomatyzowanych linii przekaźnika bistabilnego o określonych w projekcie parametrach został osiągnięty. Termin zakończenia projektu przewiduje się do 31.03.2024. Informacja końcowa projektu i wniosek rozliczający zostaną złożone do NCBiR do  31.03.2024 roku, zgodnie z przewidzianą procedurą.

 

Kreska

 

 
REALIZUJEMY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ    

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ  

 
Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1291/20-00    

                  

Nazwa Projektu:
"OPRACOWANIE PROTOTYPOWEJ TECHNOLOGII DO PRODUKCJI PRZEKAŹNIKÓW O PODWYŻSZONEJ NIEZAWODNOŚCI DO ZASTOSOWANIA W INFRASTRUKTURZE KRYTYCZNEJ" 

 

w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a

 

Wartość całkowita projektu: 7 716 678,89 PLN

Wartość dofinansowania UE: 3 584 637,13 PLN

 

Okres realizacji projektu: 

1 stycznia  2021 - 31 grudnia 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka  

 
 

 

  

Obecnie projekt jest w drugim etapie realizacji, w którym w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych, ciężar głównych prac projektowych ukierunkowany jest na opracowanie i uruchomienie niezbędnego oprzyrządowania do wytworzenia detali i montażu podzespołów oraz gotowych przekaźników, stanowiącego elementy prototypowej linii do produkcji przekaźników. Ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawców do realizacji prac związanych z opracowaniem i uruchomieniem elementów prototypowej linii do produkcji przekaźników. W etapie tym, oprócz szeregu zagadnień zorientowanych wokół opracowania elementów prototypowej linii do produkcji przekaźników, prowadzone będą także prace badawcze nad wyrobami wytworzonymi w wyniku realizacji prototypowej linii do ich wytworzenia.  

Kreska

Baner PL

REALIZUJEMY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ    

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ  

 
Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0026/20-00    

                  

Nazwa Projektu:
"OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII ICH PRODUKCJI" 

 

w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a

 

Wartość całkowita projektu: 31 620 524,80 PLN

Wartość dofinansowania UE: 12 746 103,05 PLN

 

Okres realizacji projektu: 

1 lipca  2020 - 31 marca 2024

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 

 

  

Obecnie projekt znajduje się w końcowej fazie trzeciego etapu realizacji, tj. po odbiorach fabrycznych, a w fazie instalacji i uruchomienia w miejscu przeznaczenia demonstracyjnych zautomatyzowanych linii montażowych. Prototypy powstające w trakcie uruchamiania linii poddawane są dodatkowym testom w wewnętrznym laboratorium badawczym oraz przygotowywane do uzyskania niezbędnych certyfikatów i zatwierdzeń w laboratoriach zewnętrznych. Główne cele projektu dotyczące nowo powstającego wyrobu tj. zaprojektowanie i wytworzenie z demonstracyjnych zautomatyzowanych linii przekaźnika bistabilnego o określonych w projekcie parametrach został osiągnięty. Termin zakończenia projektu przewiduje się do 31.03.2024. Informacja końcowa projektu i wniosek rozliczający zostaną złożone do NCBiR do  31.03.2024 roku, zgodnie z przewidzianą procedurą.

 

Kreska

 

 
REALIZUJEMY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ    

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ  

 
Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1291/20-00    

                  

Nazwa Projektu:
"OPRACOWANIE PROTOTYPOWEJ TECHNOLOGII DO PRODUKCJI PRZEKAŹNIKÓW O PODWYŻSZONEJ NIEZAWODNOŚCI DO ZASTOSOWANIA W INFRASTRUKTURZE KRYTYCZNEJ" 

 

w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a

 

Wartość całkowita projektu: 7 716 678,89 PLN

Wartość dofinansowania UE: 3 584 637,13 PLN

 

Okres realizacji projektu: 

1 stycznia  2021 - 31 grudnia 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka  

 
 

 

  

Obecnie projekt jest w drugim etapie realizacji, w którym w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych, ciężar głównych prac projektowych ukierunkowany jest na opracowanie i uruchomienie niezbędnego oprzyrządowania do wytworzenia detali i montażu podzespołów oraz gotowych przekaźników, stanowiącego elementy prototypowej linii do produkcji przekaźników. Ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawców do realizacji prac związanych z opracowaniem i uruchomieniem elementów prototypowej linii do produkcji przekaźników. W etapie tym, oprócz szeregu zagadnień zorientowanych wokół opracowania elementów prototypowej linii do produkcji przekaźników, prowadzone będą także prace badawcze nad wyrobami wytworzonymi w wyniku realizacji prototypowej linii do ich wytworzenia.  

Kreska

Przetargi do projektu - umowa POIR.01.01.01-00-1291/20-00