Projekty UE

Baner logo

REALIZUJEMY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ    

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ  

 
Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0026/20-00    

                  

Nazwa Projektu:
"OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII ICH PRODUKCJI" 

 

w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a

 

Wartość całkowita projektu: 31 620 524,80 PLN

Wartość dofinansowania UE: 12 746 103,05 PLN

 

Okres realizacji projektu: 

1 lipca  2020 - 30 czerwca 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 

 

Kreska

REALIZUJEMY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ    

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ  

 
Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1291/20-00    

                  

Nazwa Projektu:
"OPRACOWANIE PROTOTYPOWEJ TECHNOLOGII DO PRODUKCJI PRZEKAŹNIKÓW O PODWYŻSZONEJ NIEZAWODNOŚCI DO ZASTOSOWANIA W INFRASTRUKTURZE KRYTYCZNEJ" 

 

w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a

 

Wartość całkowita projektu: 7 716 678,89 PLN

Wartość dofinansowania UE: 3 584 637,13 PLN

 

Okres realizacji projektu: 

1 stycznia  2021 - 31 grudnia 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka  

Kreska

Baner logo

REALIZUJEMY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ    

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ  

 
Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0026/20-00    

                  

Nazwa Projektu:
"OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII ICH PRODUKCJI" 

 

w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a

 

Wartość całkowita projektu: 31 620 524,80 PLN

Wartość dofinansowania UE: 12 746 103,05 PLN

 

Okres realizacji projektu: 

1 lipca  2020 - 30 czerwca 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 

 

Kreska

REALIZUJEMY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ    

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ  

 
Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1291/20-00    

                  

Nazwa Projektu:
"OPRACOWANIE PROTOTYPOWEJ TECHNOLOGII DO PRODUKCJI PRZEKAŹNIKÓW O PODWYŻSZONEJ NIEZAWODNOŚCI DO ZASTOSOWANIA W INFRASTRUKTURZE KRYTYCZNEJ" 

 

w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a

 

Wartość całkowita projektu: 7 716 678,89 PLN

Wartość dofinansowania UE: 3 584 637,13 PLN

 

Okres realizacji projektu: 

1 stycznia  2021 - 31 grudnia 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka  

Kreska

Aktualne przetargi do projektu - umowa POIR.01.01.01-00-0026/20-00
Aktualne przetargi do projektu - umowa POIR.01.01.01-00-1291/20-00