Zarząd

Prezes Zarządu - Sławomir Bialik

IMG_4520

Wykształcenie: wyższe. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie MBA,  Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Mechanika i Budowa Maszyn

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 01.06.2017 do 06.02.2018 Wiceprezes Zarządu Relpol S.A.

od VII.2008 – obecnie Prezes Zarządu Relpol Elektronik Sp. z o.o. Mirostowice Dolne,

od V.2010  – obecnie Dyrektor Techniczno- Produkcyjny, Prokurent w Relpol S.A. Żary

XI.2006 – IV.2010 Dyrektor Produkcji w Relpol S.A.                                             

III.2005 –  X.2006  Dyrektor Produkcji i Logistyki w Relpol S.A.                                           

III.2004 – II.2005 Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Logistyki w Relpol S.A.

I.2003 – II.2004 Kierownik Wydziału Produkcji Części w Relpol S.A.                              

VII.2002 – XII.2002 Kierownik Wydziału Przetwórstwa Tworzyw i pełniący obowiązki Kierownika Wydziału Metalowego i Obróbki Powierzchni

VII.1996 – VI.2002 Kierownik Wydziału Przetwórstwa Tworzyw w Relpol S.A.                                

IX.1993 – VI.1996 Kierownik zmianowy na Wydziale Mechanicznym w Relpol S.A.   

V.1983 – VII.1993 Mistrz na Wydziale Mechanicznym  w Relpol S.A.      

 Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Pałgan

IMG_4525

Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Inżynier elektryk, magister.
Dodatkowo kursy i programy w zakresie zarządzania, sprzedaży, umiejętności przywódczych.

 Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 01.01.2018 do 06.02.2018 Członek Zarządu Relpol S.A., Dyrektor Handlu i Marketingu.

od 06.11.2017 do 01.01.2018 Dyrektor Handlu i Marketingu w Relpol S.A.

2013-2017 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji PG w ABB Sp. z o.o. i  Dyrektor Handlowy w ABB Sp. z o.o.,
2011-2013 - Dyrektor Rynku systemów energetyki w ABB Sp. z o.o.
2004-2010 - Dyrektor Regionalnego Biura Sprzedaży w Poznaniu w Dywizji Produkty i Systemy dla Energetyki, w ABB Sp. z o.o.
2001-2003 - Dyrektor Obszaru Sprzedaży dla rynków C&EE w ABB Italy, Lodi.
1999-2000 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji Systemów dla Energetyki w Krakowie, w ABB Sp. z o.o.
1998-1999 - Inżynier Sprzedaży w biurze regionalnym w Gdańsku (filia Bydgoszcz), w ABB Sp. z o.o.
1993-1998 - Specjalista d/s systemów rozliczeniowych energii elektrycznej miedzy TSO i DSO w PSE Północ w Bydgoszczy.    

Prezes Zarządu - Sławomir Bialik

IMG_4520

Wykształcenie: wyższe. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie MBA,  Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Mechanika i Budowa Maszyn

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 01.06.2017 do 06.02.2018 Wiceprezes Zarządu Relpol S.A.

od VII.2008 – obecnie Prezes Zarządu Relpol Elektronik Sp. z o.o. Mirostowice Dolne,

od V.2010  – obecnie Dyrektor Techniczno- Produkcyjny, Prokurent w Relpol S.A. Żary

XI.2006 – IV.2010 Dyrektor Produkcji w Relpol S.A.                                             

III.2005 –  X.2006  Dyrektor Produkcji i Logistyki w Relpol S.A.                                           

III.2004 – II.2005 Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Logistyki w Relpol S.A.

I.2003 – II.2004 Kierownik Wydziału Produkcji Części w Relpol S.A.                              

VII.2002 – XII.2002 Kierownik Wydziału Przetwórstwa Tworzyw i pełniący obowiązki Kierownika Wydziału Metalowego i Obróbki Powierzchni

VII.1996 – VI.2002 Kierownik Wydziału Przetwórstwa Tworzyw w Relpol S.A.                                

IX.1993 – VI.1996 Kierownik zmianowy na Wydziale Mechanicznym w Relpol S.A.   

V.1983 – VII.1993 Mistrz na Wydziale Mechanicznym  w Relpol S.A.      

 Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Pałgan

IMG_4525

Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Inżynier elektryk, magister.
Dodatkowo kursy i programy w zakresie zarządzania, sprzedaży, umiejętności przywódczych.

 Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 01.01.2018 do 06.02.2018 Członek Zarządu Relpol S.A., Dyrektor Handlu i Marketingu.

od 06.11.2017 do 01.01.2018 Dyrektor Handlu i Marketingu w Relpol S.A.

2013-2017 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji PG w ABB Sp. z o.o. i  Dyrektor Handlowy w ABB Sp. z o.o.,
2011-2013 - Dyrektor Rynku systemów energetyki w ABB Sp. z o.o.
2004-2010 - Dyrektor Regionalnego Biura Sprzedaży w Poznaniu w Dywizji Produkty i Systemy dla Energetyki, w ABB Sp. z o.o.
2001-2003 - Dyrektor Obszaru Sprzedaży dla rynków C&EE w ABB Italy, Lodi.
1999-2000 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji Systemów dla Energetyki w Krakowie, w ABB Sp. z o.o.
1998-1999 - Inżynier Sprzedaży w biurze regionalnym w Gdańsku (filia Bydgoszcz), w ABB Sp. z o.o.
1993-1998 - Specjalista d/s systemów rozliczeniowych energii elektrycznej miedzy TSO i DSO w PSE Północ w Bydgoszczy.