Zarząd

Krzysztof Pałgan

Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu - Krzysztof Pałgan

Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Inżynier elektryk, magister.

Dodatkowo kursy i programy w zakresie zarządzania, sprzedaży, umiejętności przywódczych.

 

 Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

 

od 01.01.2018 do 06.02.2018 Członek Zarządu Relpol S.A., Dyrektor Handlu i Marketingu.

od 06.11.2017 do 01.01.2018 Dyrektor Handlu i Marketingu w Relpol S.A.

2013-2017 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji PG w ABB Sp. z o.o. i  Dyrektor Handlowy w ABB Sp. z o.o.,
2011-2013 - Dyrektor Rynku systemów energetyki w ABB Sp. z o.o.
2004-2010 - Dyrektor Regionalnego Biura Sprzedaży w Poznaniu w Dywizji Produkty i Systemy dla Energetyki, w ABB Sp. z o.o.
2001-2003 - Dyrektor Obszaru Sprzedaży dla rynków C&EE w ABB Italy, Lodi.
1999-2000 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji Systemów dla Energetyki w Krakowie, w ABB Sp. z o.o.
1998-1999 - Inżynier Sprzedaży w biurze regionalnym w Gdańsku (filia Bydgoszcz), w ABB Sp. z o.o.
1993-1998 - Specjalista d/s systemów rozliczeniowych energii elektrycznej miedzy TSO i DSO w PSE Północ w Bydgoszczy.   

 

Monika_Kuriata RSA

Członek Zarządu - Monika Kuriata

Wykształcenie: wyższe. Studia magisterskie o kierunku finanse i bankowość oraz studia podyplomowe o kierunku rachunkowości, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dodatkowo kursy w zakresie wycen biznesowych, koncepcji zarządzania wartością, strategii rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem i zarządzania zmianą.

 

Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:

 

od 05.2009 – Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej, Prokurent w Relpol SA.

od 06.2006 – do 04.2009 Specjalista ds. zarzadzania ryzykiem i analiz  w Relpol S.A.

od 10.2003 – do 05.2006 Księgowa ds. należności.

od 03.2000 – do 08.2003 Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

Krzysztof Pałgan

Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu - Krzysztof Pałgan

Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Inżynier elektryk, magister.

Dodatkowo kursy i programy w zakresie zarządzania, sprzedaży, umiejętności przywódczych.

 

 Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

 

od 01.01.2018 do 06.02.2018 Członek Zarządu Relpol S.A., Dyrektor Handlu i Marketingu.

od 06.11.2017 do 01.01.2018 Dyrektor Handlu i Marketingu w Relpol S.A.

2013-2017 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji PG w ABB Sp. z o.o. i  Dyrektor Handlowy w ABB Sp. z o.o.,
2011-2013 - Dyrektor Rynku systemów energetyki w ABB Sp. z o.o.
2004-2010 - Dyrektor Regionalnego Biura Sprzedaży w Poznaniu w Dywizji Produkty i Systemy dla Energetyki, w ABB Sp. z o.o.
2001-2003 - Dyrektor Obszaru Sprzedaży dla rynków C&EE w ABB Italy, Lodi.
1999-2000 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji Systemów dla Energetyki w Krakowie, w ABB Sp. z o.o.
1998-1999 - Inżynier Sprzedaży w biurze regionalnym w Gdańsku (filia Bydgoszcz), w ABB Sp. z o.o.
1993-1998 - Specjalista d/s systemów rozliczeniowych energii elektrycznej miedzy TSO i DSO w PSE Północ w Bydgoszczy.   

 

Monika_Kuriata RSA

Członek Zarządu - Monika Kuriata

Wykształcenie: wyższe. Studia magisterskie o kierunku finanse i bankowość oraz studia podyplomowe o kierunku rachunkowości, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dodatkowo kursy w zakresie wycen biznesowych, koncepcji zarządzania wartością, strategii rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem i zarządzania zmianą.

 

Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:

 

od 05.2009 – Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej, Prokurent w Relpol SA.

od 06.2006 – do 04.2009 Specjalista ds. zarzadzania ryzykiem i analiz  w Relpol S.A.

od 10.2003 – do 05.2006 Księgowa ds. należności.

od 03.2000 – do 08.2003 Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.