Podstawowe wskaźniki

WKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Wskaźnik

Sposób liczenia

Wielkość

30.06.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Rentowność brutto na sprzedaży

Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * 100%

19,9%

20,2%

23,9%

21,6%

23,1%

Rentowność na sprzedaży

Wynik na sprzedaży/ sprzedaż *100%

5,3%

5,5%

9,5%

7,3%

7,4%

Rentowność netto sprzedaży

Wynik netto/ sprzedaż *100%

5,4%

4,0%

7,0%

4,7%

5,8%

ROE

Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100%

6,0%

6,0%

12,1%

7,7%

8,8%

ROA

Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100%

4,6%

4,6%

9,3%

6,0%

6,7%

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik

Sposób liczenia

Wielkość

30.06.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Płynność bieżąca

Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe

3,32

3,33

3,13

3,35

3,41

3,31

Płynność szybka

Aktywa bieżące – zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe

1,69

1,60

1,63

1,69

1,63

1,78

Poziom kapitału pracującego

Aktywa bieżące – zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie

130

132

121

119

122

118