Podstawowe wskaźniki

WKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Wskaźnik

Sposób liczenia

Wielkość

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Rentowność brutto na sprzedaży

Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * 100%

19,8%

18,9%

23,9%

21,6%

23,1%

Rentowność netto sprzedaży

Wynik netto/ sprzedaż *100%

6,4%

4,2%

7,0%

4,7%

5,8%

ROE

Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100%

9,1%

6,0%

12,1%

7,7%

8,8%

ROA

Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100%

7,2%

4,6%

9,3%

6,0%

6,7%

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik

Sposób liczenia

Wielkość

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Płynność bieżąca

Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe

4,67

3,30

3,13

3,35

3,41

3,31

Płynność szybka

Aktywa bieżące – zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe

2,39

1,59

1,63

1,69

1,63

1,78

Poziom kapitału pracującego

Aktywa bieżące – zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie

152

136

121

119

122

118