Podstawowe wskaźniki

SKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Wskaźnik

Sposób liczenia

Wielkość

30.06.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Rentowność brutto na sprzedaży

Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * 100%

23,3%

21,6%

23,1%

24,2%

22,8%

21,1%

Rentowność na sprzedaży

Wynik na sprzedaży/ sprzedaż *100%

9,8%

7,9%

7,4%

9,2%

7,2%

5,1%

Rentowność netto sprzedaży

Wynik netto/ sprzedaż *100%

7,3%

5,2%

5,8%

6,8%

5,1%

3,9%

ROE

Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100%

10,4%

8,5%

8,8%

11,0%

8,1%

6,0%

ROA

Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100%

8,0%

6,6%

6,7%

7,9%

5,9%

4,2%

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik

Sposób liczenia

Wielkość

30.06.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Płynność bieżąca

Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe

2,9

3,36

3,41

3,31

2,98

3,46

Płynność szybka

Aktywa bieżące – zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe

1,5

1,63

1,63

1,78

1,68

1,95

Poziom kapitału pracującego

Aktywa bieżące – zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie

109

119

122

118

119 

120