Podstawowe wskaźniki

WKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Wskaźnik

Sposób liczenia

Wielkość

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Rentowność brutto na sprzedaży

Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * 100%

20,2%

23,9%

21,6%

23,1%

24,2%

22,8%

Rentowność na sprzedaży

Wynik na sprzedaży/ sprzedaż *100%

5,5%

9,5%

7,3%

7,4%

9,2%

7,2%

Rentowność netto sprzedaży

Wynik netto/ sprzedaż *100%

4,0%

7,0%

4,7%

5,8%

6,8%

5,1%

ROE

Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100%

6,0%

12,1%

7,7%

8,8%

11,0%

8,1%

ROA

Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100%

4,6%

9,3%

6,0%

6,7%

7,9%

5,9%

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik

Sposób liczenia

Wielkość

31.09.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Płynność bieżąca

Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe

3,33

3,13

3,35

3,41

3,31

2,98

Płynność szybka

Aktywa bieżące – zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe

1,60

1,63

1,69

1,63

1,78

1,68

Poziom kapitału pracującego

Aktywa bieżące – zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie

132

121

119

122

118

119