Polityka Antykorupcyjna

W Relpol S.A. nie ma tolerancji dla działań o charakterze korupcyjnym. Zasady, którymi kieruje się Spółka w swojej działalności mają na celu budowanie silnej kultury antykorupcyjnej. Spółka stosuje zasady uczciwości i wiarygodności w całej swojej działalności, a biznes prowadzi przy poszanowaniu najwyższych standardów etycznych, w sposób przejrzysty i odpowiedzialny.

 

Niniejsza "Polityka Antykorupcyjna" to zbiór zasad i standardów postępowania określony przez Zarząd Relpol SA adresowany do pracowników, współpracowników, kadry zarządzającej, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz wykonujących jakiekolwiek czynności w imieniu i na rzecz Spółki Relpol SA. 

 

Zgodnie z dokumentem "Polityki Antykorupcyjnej"  każdy ma prawo w sposób jawny lub anonimowy zgłaszania  wszelkich przypadków naruszeń prawa i nieprawidłowości stwierdzonych w bieżącej pracy lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki, w tym w szczególności Kodeksu Postępowania, Zasad Etycznych  oraz Polityki antykorupcyjnej, w tym również o stwierdzonych lub podejrzewanych incydentach korupcyjnych.

     

Zgłoszenia mogą być dokonywane w następujący sposób:

1. w postaci e-mail etyka@relpol.com.pl

2. w postaci papierowej pod wskazany poniżej adres do korespondencji:

Menedżer ds. Zgodności  
Relpol S.A.
ul. 11 Listopada 37
68-200 Żary 

Z dopiskiem: „do rąk własnych"

W Relpol S.A. nie ma tolerancji dla działań o charakterze korupcyjnym. Zasady, którymi kieruje się Spółka w swojej działalności mają na celu budowanie silnej kultury antykorupcyjnej. Spółka stosuje zasady uczciwości i wiarygodności w całej swojej działalności, a biznes prowadzi przy poszanowaniu najwyższych standardów etycznych, w sposób przejrzysty i odpowiedzialny.

 

Niniejsza "Polityka Antykorupcyjna" to zbiór zasad i standardów postępowania określony przez Zarząd Relpol SA adresowany do pracowników, współpracowników, kadry zarządzającej, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz wykonujących jakiekolwiek czynności w imieniu i na rzecz Spółki Relpol SA. 

 

Zgodnie z dokumentem "Polityki Antykorupcyjnej"  każdy ma prawo w sposób jawny lub anonimowy zgłaszania  wszelkich przypadków naruszeń prawa i nieprawidłowości stwierdzonych w bieżącej pracy lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki, w tym w szczególności Kodeksu Postępowania, Zasad Etycznych  oraz Polityki antykorupcyjnej, w tym również o stwierdzonych lub podejrzewanych incydentach korupcyjnych.

     

Zgłoszenia mogą być dokonywane w następujący sposób:

1. w postaci e-mail etyka@relpol.com.pl

2. w postaci papierowej pod wskazany poniżej adres do korespondencji:

Menedżer ds. Zgodności  
Relpol S.A.
ul. 11 Listopada 37
68-200 Żary 

Z dopiskiem: „do rąk własnych"