Relacje Inwestorskie

Akcjonariat
Ambroziak Adam(33%)
Rockbridge TFI S.A.(27,72%)
Osiński Piotr(6,39%)
Raiffeisen TFI S.A. (5,93%)
Pozostali(26,96%)
Wybrane instytucje rynku kapitałowego: