Przekaźniki czasowe RPC-.MA-...

Dane techniczne

 

RPC-1MA-...

RPC-2MA-...

Liczba i rodzaj zestyków

1 zestyk przełączny

2 zestyki przełączne

Obciążenie znamionowe

AC1

16 A / 250 V AC

8 A / 250 V AC

DC1

16 A / 24 V DC

8 A / 24 V DC

DC1

0,3 A / 250 V DC

0,3 A / 250 V DC

Znamionowe napięcie wejścia

50/60 Hz AC

230 V         zaciski A1, A2

AC: 50/60 Hz AC/DC

12...240 V         zaciski (+)A1, (-)A2

Zakresy czasowe 

OFF - stałe wyłączenie; ON - stałe załączenie 1 s ❸; 10 s; 1 min.; 10 min.; 1 h; 10 h; 1 d; 10 d

Nastawa czasu

płynna - (0,1...1) x zakres czasowy   (nie dotyczy zakresu ON / OFF) 

Realizowane funkcje:

  • E    - opóźnione załączenie
  • Wu - załączenie na nastawiony czas
  • Bp  - symetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy
  • Bi   - Symetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od załączenia
  • R    - Opóźnione wyłączenie sterowane zestykiem S
  • Ws - Jednokrotne załączenie na nastawiony czas, wyzwalane zamknięciem zestyku sterującego S
  • Wa - Załączenie na nastawiony czas, wyzwalane otwarciem zestyku sterującego S
  • Esa - Opóźnione załączenie i wyłączenie sterowane zestykiem S
  • B    - Praca cykliczna sterowana zamykaniem zestyku sterującego S
  • T - Generacja impulsu 0,5 s po upływie czasu T 

 

 

RPC-.MA

 Pobierz  - Pełna tabela odpowiedników serii RPC do serii MT-T

  

 Pobierz instrukcję użytkowania RPC

 

 

Zapytaj o szczegóły oferty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Relpol S.A. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.*
Zapoznałem z treścią Polityki Prywatności*