Znalezionych wyników: 20
RS 2020 i R 2020
RS 2020 i R 2020: List Prezesa do Akcjonariuszy
RS 2020 i R 2020
RS 2020 i R 2020: List Prezesa do Akcjonariuszy - podpis
RS 2020 i R 2020
RS 2020 i R 2020: Ocena sprawozdania finansowego za rok 2020 przez Radę Nadzorczą
RS 2020
RS 2020: Sprawozdanie audytora z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Relpol za 2020 r.
RS 2020
RS 2020: Sprawozdanie audytora z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Relpol za 2020 r. - podpis
RS 2020
RS 2020: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Relpol za 2020 r.
RS 2020
RS 2020: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Relpol za 2020 r. - podpisy
RS 2020 i R 2020
RS 2020 i R 2020: Sprawozdanie z działalności Relpol S.A. i GK Relpol za rok 2020
RS 2020 i R 2020
RS 2020 i R 2020: Sprawozdanie z działalności Relpol S.A. i GK Relpol za rok 2020 - podpisy
R 2020
R 2020: Sprawozdanie audytora z badania sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2020 r.
R 2020
R 2020: Sprawozdanie audytora z badania sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2020 r.- podpis
R 2020
R 2020: Sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za rok 2020
R 2020
R 2020: Sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za 2020 r. - podpisy
QSr-3/2020
QSr-3/2020: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2020
PSr 2020
PSr 2020: Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Relpol za I półrocze 2020
PSr 2020
PSr 2020: Raport audytora z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego GK Relpol za I półrocze 2020
PSr 2020
PSr 2020: Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I półrocze 2020
PSr 2020
PSr 2020: Raport audytora z przeglądu połrocznego sprawozdania finansowego Relpol S.A za I półrocze 2020
PSr 2020
PSr 2020: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w I półroczu 2020
QSr-1/2020
QSr-1/2020: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 kw. 2020