Znalezionych wyników: 20
RS 2021 i R 2021
RS 2021 i R 2021: List prezesa
RS 2021 i R 2021
RS 2021 i R 2021: List prezesa - podpis
RS 2021 i R 2021
RS 2021 i R 2021: Ocena sprawozdania finansowego za rok 2021 przez Radę Nadzorczą
RS 2021
RS 2021: Sprawozdanie audytora z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Relpol za 2021 r.
RS 2021
RS 2021: Sprawozdanie audytora z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Relpol za 2021 r. - podpis
RS 2021
RS 2021: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Relpol za 2021 r.
RS 2021
RS 2021: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Relpol za 2021 r. - podpisy
RS 2021 i R 2021
RS 2021 i R 2021: Sprawozdanie z działalności Relpol S.A. i GK Relpol za rok 2021
RS 2021 i R 2021
RS 2021 i R 2021: Sprawozdanie z działalności Relpol S.A. i GK Relpol za rok 2021 - podpisy
R 2021
R 2021: Sprawozdanie audytora z badania sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2021 r.
R 2021
R 2021: Sprawozdanie audytora z badania sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2021 r.- podpis
R 2021
R 2021: Sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za 2021 r.
R 2021
R 2021: Sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za 2021 r. - podpisy
QSr - 3/2021
QSr - 3/2021: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kw. 2021
SA-PSr
SA-PSr: Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Relpol za I półrocze 2021
SA-PSr
SA-PSr: Raport audytora z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego GK Relpol za I półrocze 2021
SA-PSr
SA-PSr: Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I półrocze 2021
SA-PSr
SA-PSr: Raport audytora z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Relpol S.A za I półrocze 2021
SA-PSr
SA-PSr: Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Relpol za I półrocze 2021 r.
QSr-1/2021
QSr-1/2021: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 kw. 2021