2/2020
2/2020: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2019
5/2020
5/2020: Informacja dotycząca wpływu koronawirusa na działalność Spółki
7/2020
7/2020: Wystąpienie z Programu Wspierania Płynności
9/2020
9/2020: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2019.
17/2020
17/2020: Aktualizacja informacji o wpływie koronawirusa SARS-CoV-2 na wyniki Spółki.
21/2020
21/2020: Zawarcie znaczącej umowy
23/2020
23/2020: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w związku z podpisaniem umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.