Rada Nadzorcza

Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe, mgr socjologii. Ukończył Uniwersytet Warszawski a także Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ i szwedzka Grupa Konsultingowa M-Gruppen - studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oraz turn around mnagement oraz IESE Business School University of Navarra, Advanced Management Program.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2015 r – doradca Zarządu mBanku S.A.

W 2009 i 2007 – Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W latach 2002-2005 – współpraca z Hay Group w zakresie opisów i wyceny stanowisk, uczestnictwo w projektach dla firm w Polsce i na Ukrainie oraz w procesie przygotowania restrukturyzacji TP Teltech Sp. z o.o.; niezależny konsultant w sprawach organizacji i zarządzania.

W latach 2000-2002 –Dyrektor biura zarządu w Telewizji Familijnej,

W 1999 – pełnomocnik ds. projektów inwestycyjnych w Dom Development S.A.

W 1997 – zastępca dyrektora biura promocji i informacji w PKO BP.

W latach 1995-1997 – zastępca dyrektora departamentu marketingu w Polskim Banku Inwestycyjnym.

W latach 1994-1995 – dyrektor biura analiz i planowania strategicznego w Telewizji Polskiej S.A.

W latach 1995-2014 - w wielu spółkach pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

Zdał egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 

Piotr Osiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe, licencjat z ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, kierunek ekonomia, specjalizacja bankowość komercyjna.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od kwietnia 2012 roku do chwili obecnej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym SEA
w Piasecznie, handlowiec, pozyskiwanie nowych klientów kluczowych, obsługa klientów strategicznych..

Nie spełnia kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

Adam Ambroziak 

Wykształcenie: średnie.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2000 r. do XII 2016 – Unia Hurtowni Elektrycznych El- Plus Sp. z o.o.

W latach 2000 – 2004 Członek Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, od 2004 r. do 12.12.2016 Członek Rady Nadzorczej.

Od 1992 r. i obecnie – Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak – właściciel.

Nie spełnia kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej.

   

Dariusz Daniluk

Wykształcenie: wyższe, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii. Ukończony „Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych”.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 03.2016                   Działalność gospodarcza – doradztwo w zakresie zarządzania i finansów.

05.2015 - 02.2016    Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

05.2014 - 05.2015     Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. odpowiedzialny za obszar rynku korporacyjnego. Pełnił między innymi funkcję Przewodniczącego Komitetu Kredytowego Centrali Banku.

01.2014 - 04.2014     Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. Spółki działającej w ramach grupy kapitałowej PKP CARGO S.A.

06.2013 - 12.2014      Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.

04.2011- 06.2013     Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

01.2008 - 04.2011   Członek Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (od 07.2009 r.)

03.2008 - 03.2011  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych (do 07.2010 r.) Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu oraz Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

04.2002 - 02.2008  Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w NBP. Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych (IAC) w Europejskim Banku Centralnym – od 05. 2004 r. do 2008 r. Członek grupy roboczej ds. modyfikacji metodyki audytu wewnętrznego z wykorzystaniem standardu COSO.

03.2000 - 03.2002  Dyrektor Departamentu Nadzoru Wewnętrznego (audyt wewnętrzny) w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

1997 - 2000  Zastępca dyrektora Departamentu Zagranicznego w NBP.

1994 - 1997 Doradca Prezesa NBP kierujący:

  • Wydziałem Integracji Europejskiej w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych NBP (1996 – 1997),
  • Zespołem Prawnym, Zespołem Kryzysowym oraz Zespołem Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP (1993 – 1996).

1989 - 1993  Analityk bankowy, inspektor prowadzący tzw. kontrole na miejscu  w bankach, ekspert w zakresie prawa bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP.

1988 - 1989  Aplikant w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 

Agnieszka Trompka

Wykształcenie: wyższe. Ukończona Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wydział Administracji. Studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

od 2013- obecnie- główna księgowa PW SEA Adam Ambroziak

W latach 2011 do 2013- główna księgowa w  RRC Poland Sp. z o.o.

W latach 2004 do 2013- główna księgowa w Detalia Sp. z o.o.

W latach 2003 do 2004- główna księgowa w Konsant Sp. z o.o.

W latach 1997 do 2003- główna księgowa w  Kwapisz i S-ka Sp. z o.o.

W latach 1995 do 1997- księgowa w Szkole Biznesu i Języków Obcych

W latach 1994 do 1995- księgowa w  TB Europol.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.