Rada Nadzorcza

Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe, mgr socjologii. Ukończył Uniwersytet Warszawski a także Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ i szwedzka Grupa Konsultingowa M-Gruppen - studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oraz turn around mnagement oraz IESE Business School University of Navarra, Advanced Management Program.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2015 r – doradca Zarządu mBanku S.A.

W 2009 i 2007 – Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W latach 2002-2005 – współpraca z Hay Group w zakresie opisów i wyceny stanowisk, uczestnictwo w projektach dla firm w Polsce i na Ukrainie oraz w procesie przygotowania restrukturyzacji TP Teltech Sp. z o.o.; niezależny konsultant w sprawach organizacji i zarządzania.

W latach 2000-2002 –Dyrektor biura zarządu w Telewizji Familijnej,

W 1999 – pełnomocnik ds. projektów inwestycyjnych w Dom Development S.A.

W 1997 – zastępca dyrektora biura promocji i informacji w PKO BP.

W latach 1995-1997 – zastępca dyrektora departamentu marketingu w Polskim Banku Inwestycyjnym.

W latach 1994-1995 – dyrektor biura analiz i planowania strategicznego w Telewizji Polskiej S.A.

W latach 1995-2014 - w wielu spółkach pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

Zdał egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 

Piotr Osiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe, licencjat z ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, kierunek ekonomia, specjalizacja bankowość komercyjna.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od kwietnia 2012 roku do chwili obecnej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym SEA
w Piasecznie, handlowiec, pozyskiwanie nowych klientów kluczowych, obsługa klientów strategicznych..

Nie spełnia kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

Adam Ambroziak 

Wykształcenie: średnie.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2000 r. do XII 2016 – Unia Hurtowni Elektrycznych El- Plus Sp. z o.o.

W latach 2000 – 2004 Członek Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, od 2004 r. do 12.12.2016 Członek Rady Nadzorczej.

Od 1992 r. i obecnie – Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak – właściciel.

Nie spełnia kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej.

   

 

Agnieszka Trompka

Wykształcenie: wyższe. Ukończona Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wydział Administracji. Studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej.

 

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

od 2013- obecnie- główna księgowa PW SEA Adam Ambroziak

W latach 2011 do 2013- główna księgowa w  RRC Poland Sp. z o.o.

W latach 2004 do 2013- główna księgowa w Detalia Sp. z o.o.

W latach 2003 do 2004- główna księgowa w Konsant Sp. z o.o.

W latach 1997 do 2003- główna księgowa w  Kwapisz i S-ka Sp. z o.o.

W latach 1995 do 1997- księgowa w Szkole Biznesu i Języków Obcych

W latach 1994 do 1995- księgowa w  TB Europol.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.