Znalezionych wyników: 44
30/2020
30/2020: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.: 29/2020
28/2020
28/2020: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
27/2020
27/2020: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Relpol S.A.
27/2020
27/2020: Załącznik do raportu 27/2020_Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Relpol S.A.
26/2020
26/2020: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
25/2020
25/2020: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
24/2020
24/2020: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.11.2020
24/2020
24/2020: Załącznik nr 1 do raportu 24/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20.11.2020
24/2020
24/2020: Załącznik 2 do raportu 24/2020 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20.11.2020
23/2020
23/2020: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w związku z podpisaniem umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
22/2020
22/2020: Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
21/2020
21/2020: Zawarcie znaczącej umowy
20/2020
20/2020: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
19/2020
19/2020: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji.
18/2020
18/2020: Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej i wygaśnięciu mandatu.
17/2020
17/2020: Aktualizacja informacji o wpływie koronawirusa SARS-CoV-2 na wyniki Spółki.
16/2020
16/2020: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
15/2020
15/2020: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14/2020
14/2020: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
14/2020
14/2020: Załącznik 1. Uchwały podjęte przez ZWZ
14/2020
14/2020: Załącznik 2. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
13/2020
13/2020: Podjęcie decyzji o realizacji projektu inwestycyjnego
12/2020
12/2020: Powołanie Członków Zarządu Spółki
11/2020
11/2020: Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Relpol zwołane na dzień 23.06.2020