Znalezionych wyników: 22
16/2016
16/2016: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działań zmierzających do likwidacji spółki zależnej.
15/2019
15/2019: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki
14/2019
14/2019: Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13/2019
13/2019: Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
13/2019
13/2019: Załącznik 1 do 13/2019. Uchwały podjęte przez ZWZ 14 06 2019
13/2019
13/2019: Załącznik 2 do 13/2019. Uchwała niepodjęta przez ZWZ Relpol
12/2019
12/2019: Powołanie osób nadzorujących Spółkę
11/2019
11/2019: Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018
10/2019
10/2019: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na Członka Rady Nadzorczej.
10/2019
10/2019: Załącznik do raportu 10/2019 - CV kandydata
9/2019
9/2019: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018
9/2019
9/2019: Załącznik do raportu 9/2019 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
8/2019
8/2019: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał
8/2019
8/2019: Załącznik nr 1 do raportu 8/2019 Ogłoszenie o ZWZ
8/2019
8/2019: Załącznik 2 do raportu 8/2019 Projekty uchwał
7/2019
7/2019: Rekomendacja wypłaty dywidendy
6/2019
6/2019: Zawiadomienie o zmianie nazwy akcjonariusza posiadającego powyżej 5% głosów.
5/2019
5/2019: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
4/2019
4/2019: Podpisanie aneksu do umowy o limit wierzytelności.
3/2019
3/2019: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2/2019
2/2019: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2018 r.
1/2019
1/2019: Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 r.