Znalezionych wyników: 11
10/2021
10/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
9/2021
9/2021: Zawarcie znaczącej umowy
8/2021
8/2021: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2020
7/2021
7/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
6/2021
6/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
5/2021
5/2021: Informacja o rekomendacji dofinansowania projektu inwestycyjnego i podjęciu decyzji o jego realizacji.
4/2021
4/2021: Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
3/2021
3/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
2/2021
2/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji.
1/2021 K
1/2021 K: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - korekta daty.
1/2021
1/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji