Znalezionych wyników: 13
7/2023
7/2023: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
6/2023
6/2023: Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
6/2023
6/2023: Załącznik do raportu 6/2023
5/2023
5/2023: Załącznik 1 do raportu 5/2023 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
5/2023
5/2023: Załącznik 2 do raportu 5/2023 Projekty uchwał ZWZ
5/2023
5/2023: Załącznik 3 do raportu 5/2023 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
5/2023
5/2023: Załącznik 4 do raportu 5/2023 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r.
5/2023
5/2023: Załącznik 5 do raportu 5/2023 Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 r.
4/2023
4/2023: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2022
3/2023
3/2023: Załącznik do raportu 3/2023 Oświadczenie Rady Nadzorczej.
3/2023
3/2023: Korekta raportu rocznego Relpol S.A. i GK Relpol za 2022 – uzupełnienie raportów o Oświadczenie Rady Nadzorczej.
2/2023
2/2023: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2022 rok
1/2023
1/2023: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.