Znalezionych wyników: 30
20/2018
20/2018: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki
19/2018
19/2018: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – zmniejszenie udziału poniżej 15 proc., 10 proc. i 5 proc. w ogólnej liczbie głosów.
18/2018
18/2018: Podjęcie decyzji o rozbudowie powierzchni produkcyjnej i zwiększeniu mocy wytwórczych.
17/2018
17/2018: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – zmniejszenie udziału poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.
16/2018
16/2018: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.
15/2018 K
15/2018 K: Załącznik do raportu 15/2018 K
15/2018 Korekta 2
15/2018 Korekta 2: Korekta 2 do raportu nr 15/2018 dotyczącego transakcji na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
15/2018 Korekta 2
15/2018 Korekta 2: Załącznik do raportu_treść powiadomień
15/2018 K
15/2018 K: Korekta do raportu nr 15/2018 dotyczącego transakcji na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
15/2018
15/2018: Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
15/2018
15/2018: Załacznik do raportu 15/2018_ powiadomienie o transakcjach
14/2018
14/2018: Podpisanie aneksu do umowy o limit wierzytelności.
13/2018
13/2018: Podjęcie decyzji o sprzedaży udziałów w spółce zależnej.
12/2018
12/2018: Zarejestrowanie zmian do Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu
12/2018
12/2018: Załącznik do raportu 12/2018 Statut Spółki
11/2018
11/2018: Lista akcjonariuszy powyżej 5 procent na ZWZ
10/2018
10/2018: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
10/2018
10/2018: Załącznik do Raportu 10/2018 Treść podjętych uchwał na ZWZ
9/2018
9/2018: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
8/2018
8/2018: Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2017
7/2018
7/2018: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017
7/2018
7/2018: Załącznik do raportu 7/2018 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017
6/2018
6/2018: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał
6/2018
6/2018: Załącznik nr 1 Ogłoszenie o ZWZ
6/2018
6/2018: Załącznik nr 2 - Projekty uchwał ZWZ