Znalezionych wyników: 6
6/2019
6/2019: Zawiadomienie o zmianie nazwy akcjonariusza posiadającego powyżej 5% głosów.
5/2019
5/2019: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
4/2019
4/2019: Podpisanie aneksu do umowy o limit wierzytelności.
3/2019
3/2019: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2/2019
2/2019: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2018 r.
1/2019
1/2019: Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 r.