Znalezionych wyników: 26
15/2020
15/2020: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14/2020
14/2020: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
14/2020
14/2020: Załącznik 1. Uchwały podjęte przez ZWZ
14/2020
14/2020: Załącznik 2. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.
13/2020
13/2020: Podjęcie decyzji o realizacji projektu inwestycyjnego
12/2020
12/2020: Powołanie Członków Zarządu Spółki
11/2020
11/2020: Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Relpol zwołane na dzień 23.06.2020
11/2020
11/2020: Załącznik do raportu_Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Relpol zwołane na dzień 23.06.2020
8/2020
8/2020: Załącznik do raportu. Powiadomienie o nabyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej
10/2020
10/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z projektami uchwał
10/2020
10/2020: Ogłoszenie o ZWZ 23.06.2020
10/2020
10/2020: Projekty uchwał na ZWZ 23.06.2020
10/2020
10/2020: Projekt Polityki wynagrodzeń
10/2020
10/2020: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
9/2020
9/2020: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2019.
8/2020
8/2020: Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej
7/2020
7/2020: Wystąpienie z Programu Wspierania Płynności
6/2020
6/2020: Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej
6/2020
6/2020: Załącznik do Raportu - Powiadomienie o nabyciu akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej
5/2020
5/2020: Informacja dotycząca wpływu koronawirusa na działalność Spółki
4/2020
4/2020: Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej
4/2020
4/2020: Załącznik do Raportu - Powiadomienie o nabyciu akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej
3/2020
3/2020: Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej
3/2020
3/2020: Załącznik do Raportu - Powiadomienie o nabyciu akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej
2/2020
2/2020: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2019