Znalezionych wyników: 15
10/2022
10/2022: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał
10/2022
10/2022: Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
10/2022
10/2022: Projekty uchwał ZWZ
10/2022
10/2022: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.
10/2022
10/2022: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021
10/2022
10/2022: Raport biegłego z oceny sprawozdania z wynagrodzeń
9/2022
9/2022: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2021
8/2022
8/2022: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2021 r.
7/2022
7/2022: Aktualizacja informacji na temat sytuacji na Ukrainie w kontekście działalności Relpol S.A.
6/2022
6/2022: Ocena sytuacji na Ukrainie w kontekście działalności Relpol S.A.
5/2022
5/2022: Zakończenie budowy hali produkcyjnej
4/2022
4/2022: Daty przekazywania raportów okresowych w 2022
3/2022
3/2022: Odwołanie i ustanowienie prokurentów
2/2022
2/2022: Podjęcie decyzji o likwidacji spółki zależnej
1/2022
1/2022: Zmiany w Zarządzie Spółki