Relpol

Umowa zbycia zorganizowanej cześci przedsiębiorstwa

20.10.2020

W dniu wczorajszym tj. 19.10.2020 Zarząd Relpol SA podpisał z firmą Lumel SA umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. wydzielonego organizacyjnie, zlokalizowanego w Zielonej Górze oddziału produkcyjnego „Zakład Polon” zajmującego się produkcją i sprzedażą sterowników zabezpieczeniowych serii CZIP oraz stacjonarnych monitorów promieniowania SMP wraz usługami serwisowymi. Z dniem 01.12.2020 Zakład Polon funkcjonował będzie w strukturach Lumelu S.A., pod warunkiem podjęcia uchwały potwierdzającej transakcję przez akcjonariuszy Relpol S.A. 

 

Relpol S.A. zamierza skoncentrować się na inwestycjach i rozwoju potencjału produkcyjnego w nowe rozwiązania przekaźników dla perspektywicznych segmentów rynku. 

 

„Po długiej przygodzie RELPOL z produkcją zabezpieczeń średniego napięcia CZIP oraz stacjonarnych  monitorów promieniowania, kontynuacja i rozwój tego biznesu prowadzona będzie przez LUMEL, naszego partnera biznesowego i sąsiada posiadającego najlepsze do tego kompetencje. Naszej firmie natomiast, transakcja ta pozwoli skoncentrować się na realizacji strategicznego planu unowocześniania portfolio produktowego i zaplecza technologicznego dla produkcji przekaźników w naszym głównym zakładzie w Zarach.”  - powiedział Sławomir Bialik - Prezes RELPOL S.A.

 

20.11.2020

Warunkiem wejścia w życie Umowy zawartej w dniu 19.10.2020 było podjęcie uchwały przez akcjonariuszy Relpol SA. W dniu dzisiejszym tj. 20.11.2020  r. Walne Zgromadzenie Spółki Relpol SA podjęło uchwałę w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład Polon w Zielonej Górze.   

 

Wspólne oświadczenie Zarządów Lumel SA i Relpol SA

List Zarządu Relpol S.A. do klientów i partnerów