Szkolenie z Pierwszej Pomocy z użyciem AED oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenie z Pierwszej Pomocy z użyciem AED oraz Ochrony Przeciwpożarowej

15.05.2023

Przez ostatnie dni w firmie Relpol prowadzone były szkolenia z Pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED oraz z Ochrony Przeciwpożarowej.

Pracownicy zostali przeszkoleni oraz dowiedzieli się jak zachować się w sytuacji, w której trzeba wykonać I pomoc przedmedyczną. Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego oraz przy najczęstszych stanach urazowych wśród dorosłych i dzieci.

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej miało za zadanie zaznajomić pracowników z zasadami ewakuacji panującymi w zakładzie oraz pomogło zdobyć praktyczne umiejętności, które należy wykonać podczas ewakuacji. Uczestnicy dowiedzieli się także jak przeprowadzić ewakuację tak, aby była bezpieczna i nie stworzyła dodatkowego zagrożenia, w praktyce pracownicy zostali wyszkoleni z zakresu obsługi sprzętu gaśniczego.