Projekty UE

Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

18.08.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Relpol SA podpisały umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ  -  Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0026/20-00    

                  

Nazwa Projektu:
"OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII ICH PRODUKCJI" 

  

Wartość całkowita projektu: 31 620 524,80 PLN

Wartość dofinansowania UE: 12 746 103,05 PLN

Baner logo