Pomnik ku pamieci pochowanych na cmentarzu pw. Świetej Trójcy w Żarach

Odsłonięcie obelisku poświęconego mieszkańcom Żar pochowanym na dawnym cmentarzu pw. Świętej Trójcy

Nasza firma z racji swojego historycznego położenia na terenach żarskiego starego miasta nierozerwalnie związana jest z losami tej ziemi i jej mieszkańców. Tereny firmy Relpol SA obejmują bowiem część wyłączonego z użytkowania, założonego w XVII w., cmentarza pw. Świętej Trójcy. Za zgodą Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze przez ponad rok prowadzono prace archeologiczno-antropologiczne mające na celu uporządkowanie tego terenu.

Wydobyte doczesne szczątki z cmentarza pw. Świętej Trójcy w Żarach, dla oddania należytego hołdu i uszanowania, złożone zostały we wspólnej mogile na Cmentarzu Komunalnym w Żarach na kwaterze nr 44, a dla ich pamięci ufundowano pamiątkowy obelisk. Uroczysta ceremonia odsłonięcia odbyła się 19 grudnia 2019 roku.

Znalezione podczas badań cenne zabytki dla historii miasta przekazane zostały do ekspozycji w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach.

Zbiorcze