Nawiązanie współpracy pomiędzy Relpol S.A. a Uniwersytetem Zielonogórskim

Nawiązanie współpracy pomiędzy Relpol S.A. a Uniwersytetem Zielonogórskim

31.01.2024

19.01.2024 r. pomiędzy Relpol S.A. a Uniwersytetem Zielonogórskim podpisano list intencyjny w celu współpracy pomiędzy Relpol S.A. a Uniwersytetem Zielonogórskim.

Obie strony wyraziły chęć prowadzenia wspólnych prac rozwojowych, badań naukowych oraz organizacji wspólnych laboratoriów badawczych. W planach jest także realizacja wspólnych projektów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji produktowych i innowacji procesów biznesowych. Uniwersytet Zielonogórski oraz Relpol zajmą się także realizacją wspólnych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji pracowników obu stron. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni ze współpracy.