Lubuski Lider Biznesu 2022

Lubuski Lider Biznesu 2022

21.09.2022

12 września 2022 r. w Filharmonii Gorzowskiej Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim po raz kolejny wyróżniła przedsiębiorców podczas gali Lubuski Lider Biznesu.

Najważniejszym punktem programu było uhonorowanie laureatów konkursu Lubuski Lider Biznesu 2022. Firmy biorące udział w konkursie nagrodzono w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. 

W gronie wyróżnionych firm znalazła się spółka Relpol, która w grupie dużych przedsiębiorstwa otrzymała certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu na rok 2022.

Certyfikat Lubuski Lider Biznesu 2022_19x15cm-min