W I kwartale 2016 r. spółka rozpocznie sprzedaż unowocześnionej wersji jedego z przekaźników. Pracuje nad rozwojem kolejnych.

29.01.2016

Zarząd Relpolu może zaliczyć ubiegły rok do udanych. -Sprzedaż w IV kwartale 2015 r. była zgodna z naszymi oczekiwaniami i jesteśmy z niej zadowoleni. Sytuacja na rynku walutowym i surowcowym nie zmieniła się specjalnie i była, a także wciąż jest dla spółki sprzyjająca - mówi "Parkietowi" Rafał Gulka, prezes Relpolu. Przypomnijmy, że już po trzech kwartałach 2015 r. producent przekaźników osiągnął wyższy wynik netto- wynoszący 6,4 mln zł przy 87,7 mln zł przychodów ze sprzedaży- niż w całym 2014 r. (...)

Źródło: http://www.parkiet.com/artykul/1460310-Relpol--Uda-sie-podtrzymac-dobra-passe--Pomoze-eksport-.html

Gazeta Giełdy Parkiet nr 22 (5949) z dnia 29.01.2016, str. 07.