Prognozy dla rynku automatyki przemysłowej

11.01.2017

Według nowego raportu przygotowanego przez Transparency Market Research światowy rynek urządzeń automatyki przemysłowej wzrośnie z poziomu 183 miliardów w 2015 roku do wielkości 352 miliardów dolarów do końca 2024 roku. W tym okresie prognozowany jest średni roczny wzrost na poziomie 6,6%.

Główne czynniki rozwoju stanowić będą rewolucja w przemyśle przetwórczym oraz silny wzrost zapotrzebowania na technologie CNC. Analitycy donoszą równocześnie, że dynamikę wzrostu osłabia niska świadomość korzyści płynących z zastosowania automatyki przemysłowej w gospodarkach wschodzących. Wielu tamtejszych producentów wstrzymuje się z inwestycjami w związku z obawami o poniesienie dużych kosztów instalacji i utrzymania.

Analitycy Transparency Market Research zwracają również uwagę na fakt, że rynek automatyki przemysłowej podzielony jest między czterech największych graczy. Według nich do końca 2024 roku Europa będzie największym regionalnym rynkiem dla automatyki przemysłowej, generujac 30% ogólnej wartości sektora.