Znalezionych wyników: 29
19/2021
19/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
18/2021
18/2021: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej
17/2021
17/2021: Zawiadomienie o przekroczeniu 5 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
16/2021
16/2021: Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki
16/2021
16/2021 : Tekst jednolity Statutu Spółki
14/2021
14/2021: Załącznik do uchwały nr 19/2021 ZWZ, Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
14/2021
14/2021: Załącznik 1 _Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
14/2021
14/2021: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
15/2021
15/2021: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13/2021
13/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
12/2021
12/2021: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał
12/2021
12/2021: Ogłoszenie o ZWZ
12/2021
12/2021: Projekty uchwał ZWZ 16.06.2021
12/2021
12/2021: Sprawozdanie o wynagrodzeniach
12/2021
12/2021: Regulamin Walnego Zgromadzenia
12/2021
12/2021: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
12/2021
12/2021: Raport o sprawozdaniu o wynagrodzeniach
11/2021
11/2021: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2020
10/2021
10/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
9/2021
9/2021: Zawarcie znaczącej umowy
8/2021
8/2021: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2020
7/2021
7/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.
6/2021
6/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
5/2021
5/2021: Informacja o rekomendacji dofinansowania projektu inwestycyjnego i podjęciu decyzji o jego realizacji.
4/2021
4/2021: Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.