Akcjonariat

Akcjonariusze Relpol S.A.

9.609.193 sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł

Ambroziak Adam(33%)
Rockbridge TFI S.A.(14,90%)
Osiński Piotr(7,24%)
TFI BGŻ BNP Paribas S.A. (0%)
Pozostali(44,86%)