Akcjonariat

Akcjonariusze Relpol S.A.

9.609.193 sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł

Ambroziak Adam(33%)
QUERCUS TFI S.A.(0%)
Osiński Piotr(10,81%)
TFI BGŻ BNP Paribas S.A. (0%)
Pozostali(56,19%)