Akcjonariat

Akcjonariusze Relpol S.A.

9.609.193 sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł

Ambroziak Adam(33%)
Rockbridge TFI S.A.(27,72%)
Osiński Piotr(6,39%)
Raiffeisen TFI S.A. (5,93%)
Pozostali(26,96%)