Tytuł Wybitnego Eksportera Roku 2023

Tytuł Wybitnego Eksportera Roku 2023

18.04.2024

Zostaliśmy uhonorowani Listem Gratulacyjnym i Tytułem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich "Wybitny Eksporter 2023" za Eksportowy Produkt Roku 2022 tj. za eksport przekaźników do inwertorów solarnych. Bardzo dziękujemy za otrzymane gratulacje i wyróżnienie.

XX Jubileuszowy Kongres Eksporterów Polskich poświęcony był strategii ekspansji polskiego eksportu na unijne i poza unijne rynki zagraniczne uwzględniając aktualną sytuację ekonomiczno-finansową i gospodarczą polskich firm oraz ich potencjał eksportowy.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich jest organizacją zrzeszającą polskich eksporterów ze wszystkich branż i regionów naszego kraju. Prowadzi swoją działalność od 2002 roku i utrzymuje kontakty z ponad pięcioma tysiącami spółek na całym terytorium Polski. Prowadzi także ożywioną działalność na rzecz swoich członków i eksporterów. Rysem wyróżniającym Stowarzyszenie spośród innych organizacji jest to, że powstało z inicjatywy eksporterów, a więc jego działalność koncentruje się na ich specyficznych potrzebach. Stowarzyszenie podejmuje szereg inicjatyw promujących polski eksport; organizuje spotkania i konferencje wzbogacające wiedzę i umiejętności eksporterów. Nadrzędnym celem jest promocja eksportu, informacja i udzielanie pomocy eksporterom w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi. Najważniejszym aktualnie zadaniem Stowarzyszenia jest usprawnienie warunków ekonomicznych dla eksporterów. Chodzi o urealnienie kursu złotego w stosunku do dolara, euro i innych walut obcych w celu przywrócenia rentowności i konkurencyjności eksportu.

List gratulacyjny z 2024  - Exporter_page-0001