Zarząd

Prezes Zarządu - Rafał Gulka

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, MBA Executive Program oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od X.2009 r. do IV.2010 r. w Silencium S.A. jako Prezes Zarządu,

Od IX.2007 r. do VIII.2008 r. w RE Investment Sp. z o.o. jako Członek Zarządu,

Od I.2003 r. do VIII.2007 r. praca w spółkach w Grupie Kapitałowej Getin Holding S.A. na stanowiskach: Dyrektor Generalny, Dyrektor ds. Inwestycji, Prezes Zarządu i Członek zarządu ds. Handlowych, Wiceprezes Zarządu,

Od V.2000 r. do XII. 2002 r. w Cadbury Wedel Sp. z o.o. jako Projekt Manager,

Od V. 1999 r. do V. 2000 r. w Fashion First S.A.

Od I.1998 r. do IV.1999 r. w Defalin Group S.A. jako Dyrektor Zarządzający,

Od VIII 1995 r. do XII. 1997 r. w Towarzystwie Finansowo- Leasingowym S.A. jako kierownik a następnie Zastępca Dyrektora Handlowego i Dyrektor Handlowy Członek Zarządu.

 

Wiceprezes Zarządu - Sławomir Bialik

Wykształcenie: wyższe. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie MBA,  Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Mechanika i Budowa Maszyn

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od VII.2008 – obecnie Prezes Zarządu Relpol Elektronik Sp. z o.o. Mirostowice Dolne,

od V.2010  – obecnie Dyrektor Techniczno- Produkcyjny, Prokurent w Relpol S.A. Żary

XI.2006 – IV.2010 Dyrektor Produkcji w Relpol S.A.                                             

III.2005 –  X.2006  Dyrektor Produkcji i Logistyki w Relpol S.A.                                           

III.2004 – II.2005 Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Logistyki w Relpol S.A.

I.2003 – II.2004 Kierownik Wydziału Produkcji Części w Relpol S.A.                              

VII.2002 – XII.2002 Kierownik Wydziału Przetwórstwa Tworzyw i pełniący obowiązki Kierownika Wydziału Metalowego i Obróbki Powierzchni

VII.1996 – VI.2002 Kierownik Wydziału Przetwórstwa Tworzyw w Relpol S.A.                                

IX.1993 – VI.1996 Kierownik zmianowy na Wydziale Mechanicznym w Relpol S.A.   

V.1983 – VII.1993 Mistrz na Wydziale Mechanicznym  w Relpol S.A.