Relacje Inwestorskie

Akcjonariat
Ambroziak Adam(33%)
Altus TFI S.A.(25,09%)
Rockbridge TFI S.A.(9,99%)
Osiński Piotr(6,34%)
Pozostali(25,58%)
Wybrane instytucje rynku kapitałowego: