Znalezionych wyników: 4
4/2018
4/2018: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2017 r.
3/2018
3/2018: Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2/2018
2/2018: Skrócenie okresu oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.
1/2018
1/2018: Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.