Zarząd

Prezes Zarządu - Rafał Gulka

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, MBA Executive Program oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od X.2009 r. do IV.2010 r. w Silencium S.A. jako Prezes Zarządu,

Od IX.2007 r. do VIII.2008 r. w RE Investment Sp. z o.o. jako Członek Zarządu,

Od I.2003 r. do VIII.2007 r. praca w spółkach w Grupie Kapitałowej Getin Holding S.A. na stanowiskach: Dyrektor Generalny, Dyrektor ds. Inwestycji, Prezes Zarządu i Członek zarządu ds. Handlowych, Wiceprezes Zarządu,

Od V.2000 r. do XII. 2002 r. w Cadbury Wedel Sp. z o.o. jako Projekt Manager,

Od V. 1999 r. do V. 2000 r. w Fashion First S.A.

Od I.1998 r. do IV.1999 r. w Defalin Group S.A. jako Dyrektor Zarządzający,

Od VIII 1995 r. do XII. 1997 r. w Towarzystwie Finansowo- Leasingowym S.A. jako kierownik a następnie Zastępca Dyrektora Handlowego i Dyrektor Handlowy Członek Zarządu.

 

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Adam Ambroziak

Wykształcenie: średnie

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

Od 2000 r. do XII 2016 – Unia Hurtowni Elektrycznych El- Plus Sp. z o.o. W latach 2000 – 2004 Członek Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, od 2004 r. do 12.12.2016 Członek Rady Nadzorczej.

Od 1992 r. i obecnie – Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak – właściciel.

Od XI 2010 r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A.