Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim

Uczestniczymy w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim"

11.07.2017

W porozumieniu z Wyższymi Uczelniami, Instytucjami Publicznymi oraz OPZL w Relpol S.A organizujemy praktyki oraz staże dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcamy młodych ludzi, aby z nami zdobywali praktyczne umiejętności i rozwijali swoje pasje. 

Obecnie realizujemy Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim" - projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.1: 

  • Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie Żarskim dla zawodu Technik elektryk
  • Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie Żarskim dla zawodu Technik logistyk 

Aktualnie realizujemy także staże i praktyki wakacyjne:

  • W porozumieniu z Politechniką Wrocławską praktyki wakacyjne w dziale narzędziowni i dziale konstrukcyjnym .
  • W porozumieniu z Uniwersytetem Zielonogórskim praktyki wakacyjne w dziale finansowym .
  • W porozumieniu z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyki w dziale personalnym .

Program operacyjny 2