AuraEko

DBAMY O ŚRODOWISKO !!!

17.10.2011

Informujemy, że Relpol SA spełnia wymogi prawne zawarte w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r

 

Posiadamy umowę zawartą z AURAEKO Organizacją Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz jesteśmy uczestnikiem programu ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw „Firma Przyjazna Naturze”.

Celem programu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. 

  • Posiadamy nr rej. GIOŚ E0014319W

    Logo AuraEko

  • Wprowadzony sprzęt zaliczony jest (wg Zał. Nr 1 do ustawy) do grup:  9 - Przyrządy do nadzoru i kontroli oraz  5 - Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych.
  • Wszystkie odbiory zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzane na rynek krajowy przez RELPOL S.A. realizowane są przez zakłady przetwarzania, które zawarły umowę z AURAEKO OOSEE S.A.:
  1. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszenia odbioru ZSEE i przesłać na adres mfedyk@auraeko.pl do Specjalisty ds. Gospodarki Odpadami w AURAEKO.
  2. W nazwie firmy należy wpisać RELPOL S.A., a w miejscu odbioru odpadów firmę, z której odpad ma być odebrany i dokładny adres odbioru.
  3. Po przesłaniu e-maila pracownik AURAEKO przesyła informację do zakładu przetwarzania, ustala dzień odbioru i kontaktuje się z osobą do kontaktu z miejsca odbioru.

 

Pobierz Formularz zgłoszenia odbioru ZSEE