Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53517, ID obiektu: 62329

Wu(r)

Wu(r)

Wu(r)

Wu(r) - Załączenie na nastawiony czas z funkcją Reset.

Włączenie napięcia zasilania U powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika wykonawczego R na nastawiony czas T1. Gdy zestyk sterujący S zostanie zamknięty, to odmierzanie czasu T1 zostaje wstrzymane na czas zamknięcia zestyku S. Po otwarciu zestyku S, czas T1 odmierzany jest od nowa. Po odmierzeniu czasu T1 przekaźnik wykonawczy R wyłącza się.