Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53518, ID obiektu: 62330

Wu(S)

Wu(S)

Wu(S)

Wu(S) - Załączenie na nastawiony czas, z zatrzymaniem odmierzania czasu przez zamknięcie zestyku S.

Włączenie napięcia zasilania U powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika wykonawczego R na nastawiony czas T1. Jeżeli zestyk sterujący S zostanie zamknięty, to odliczanie czasu T1 zostaje wstrzymane aż do czasu, gdy zestyk sterujący zostanie otwarty. Otwarcie zestyku S uruchamia dalsze odmierzanie czasu T1. Po dokończeniu odmierzania czasu T1 przekaźnik wykonawczy R wyłącza się.