Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53515, ID obiektu: 62327

Wt

Wt

Wt

Wt - Nadzór kolejności impulsów. Załączenie przedłużane jest kolejnymi impulsami / zamknięciami zestyku S. Niezależne nastawy czasów T1 i T2.

Włączenie zasilania U powoduje załączenie przekaźnika wykonawczego R na nastawiony czas T1. Po odmierzeniu czasu T1 rozpoczyna się odmierzanie czasu T2, przy dalej załączonym przekaźniku wykonawczym R. Aby przekaźnik wykonawczy R pozostał załączony, w trakcie odmierzania czasu T2 musi wystąpić zamknięcie, a następnie otwarcie zestyku sterującego S (pojedynczy impuls), który spowoduje wyzerowanie odmierzonego już czasu i ponowne rozpoczęcie odmierzania czasu T2. Jeżeli przed upływem czasu T2 nie wystąpi pojedynczy impuls, przekaźnik wykonawczy R wyłączy się, a jego załączenie będzie możliwe po wyłączeniu zasilania U i ponownym załączeniu.