Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53513, ID obiektu: 62325

Wst

Wst

Wst

Wst - Załączenie na nastawiony czas, wyzwalane zamknięciem zestyku S, z przedłużaniem czasu T -  przedłużaniem załączenia przekaźnika wykonawczego R.

Wejście przekaźnika czasowego jest zasilane napięciem U w sposób ciągły. Zamknięcie zestyku sterującego S powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika wykonawczego R na nastawiony czas T. Po odmierzeniu czasu T przekaźnik wykonawczy wyłącza się. Kolejne zamknięcie zestyku sterującego S powoduje ponowne natychmiastowe załączenie przekaźnika wykonawczego R na czas T. Zamknięcie zestyku sterującego S w trakcie odmierzania czasu T powoduje skasowanie odmierzonego już czasu i rozpoczęcie odmierzania czasu T od początku.