Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53514, ID obiektu: 62326

WsWa

WsWa

WsWa

WsWa - Załączenie na nastawione czasy T1 i T2, sterowane zestykiem S. Niezależne nastawy czasów T1 i T2.

Wejście przekaźnika czasowego jest zasilane napięciem U w sposób ciągły. Zamknięcie zestyku sterującego S załącza przekaźnik wykonawczy R na czas T1, a po jego upływie przekaźnik R wyłącza się. Otwarcie zestyku sterującego S powoduje ponowne załączenie przekaźnika wykonawczego R na czas T2. Jeżeli w momencie upływu czasu T1 zestyk sterujący będzie otwarty, to przekaźnik wykonawczy R pozostanie załączony przez czas T2. Jeżeli w momencie upływu czasu T2 zestyk sterujący S będzie zamknięty, to przekaźnik wykonawczy R pozostanie załączony przez czas T1.