Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53511, ID obiektu: 62323

Wi

Wi

Wi

Wi - Załączanie na nastawiony czas sterowane zamknięciami zestyku sterującego S, z funkcją wyłączenia przekaźnika wykonawczego R przed upływem czasu T.

Wejście przekaźnika czasowego jest zasilane napięciem U w sposób ciągły. Zamknięcie zestyku sterującego S powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika wykonawczego R na nastawiony czas T. Po odmierzeniu czasu T przekaźnik wykonawczy wyłącza się. Ponowne załączenie przekaźnika wykonawczego R na czas T realizowane jest kolejnym zamknięciem zestyku sterującego S. Jeżeli w trakcie odmierzania czasu T nastąpi ponowne zamknięcie zestyku sterującego S, to przekaźnik wykonawczy zostanie natychmiast wyłączony, a odmierzony czas zostanie skasowany. W trakcie odmierzania czasu T otwarcie zestyku sterującego S nie wpływa na realizowaną funkcję.