Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53509, ID obiektu: 62321

T

T

T

T - Generacja impulsu 0,5 s po upływie czasu T.

Włączenie napięcia zasilania U rozpoczyna odmierzenie czasu T, a po jego odmierzeniu przekaźnik wykonawczy załącza się na czas 0,5 s (czas zamknięcia zestyku zwiernego przekaźnika wykonawczego).