Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53508, ID obiektu: 62320

SD

SD

SD

SD - Rozruch gwiazda-trójkąt.

Po załączeniu napięcia zasilania U następuje zamknięcie zestyku wykonawczego „gwiazdy” (15-18), co sygnalizowane jest świeceniem żółtej diody LED. Rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu T1, w trakcie którego zielona dioda LED miga z okresem 500 ms. Po upływie czasu T1 zestyk „gwiazdy” zostaje rozłączony i przekaźnik przechodzi do odmierzania czasu T2, sygnalizując swój stan pulsacją zielonej diody LED z okresem 250 ms. Po upływie czasu T2 następuje załączenie zestyku „trójkąta” (25-28) oraz odpowiadającej mu żółtej diody LED, natomiast zielona dioda LED świeci się światłem ciągłym.