Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53504, ID obiektu: 62316

Pp(S)

Pp(S)

Pp(S)

Pp(S) - Praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy. Niezależne nastawy czasów T1, T2. Możliwość włączenia lub pominięcia czasu T3. Możliwość zatrzymania i wznowienia pracy cyklicznej zestykiem sterującym S.

Włączenie napięcia zasilania U rozpoczyna pracę cykliczną od odmierzenia czasu przerwy T1 - czasu wyłączenia przekaźnika wykonawczego R, po którym następuje załączenie przekaźnika wykonawczego R na czas T2. Praca cykliczna trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania U. Istnieje możliwość włączenia czasu T3.