Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53503, ID obiektu: 62315

Pp

Pp

Pp

Pp - Praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy. Niezależne nastawy czasów T1, T2. Możliwość włączenia lub pominięcia czasu T3.

Włączenie napięcia zasilania U rozpoczyna pracę cykliczną od odmierzenia czasu przerwy T1 - czasu wyłączenia przekaźnika wykonawczego R po którym następuje załączenie przekaźnika wykonawczego R na czas T2. Praca cykliczna trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania U. Istnieje możliwość włączenia czasuT3.