Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53502, ID obiektu: 62314

Pi(S)

Pi(S)

Pi(S)

Pi(S) - Praca cykliczna rozpoczynająca się od załączenia. Niezależne nastawy czasów T1 i T2. Możliwość włączenia lub pominięcia czasu T3. Możliwość zatrzymania i wznowienia pracy cyklicznej zestykiem sterującym S.

Włączenie napięcia zasilania U rozpoczyna pracę cykliczną od załączenia przekaźnika wykonawczego R na czas T1, po którym następuje wyłączenie przekaźnika wykonawczego R na czas T2. Praca cykliczna trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania U. Istnieje możliwość włączenia czasu T3.