Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53501, ID obiektu: 62313

Pi

Pi

Pi

Pi - Praca cykliczna rozpoczynająca się od załączenia. Niezależne nastawy czasów T1 i T2. Możliwość włączenia lub pominięcia czasu T3.

Włączenie napięcia zasilania U rozpoczyna pracę cykliczną od załączenia przekaźnika wykonawczego R na czas T1, po którym następuje wyłączenie przekaźnika wykonawczego R na czas T2, Praca cykliczna trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania U. Możliwość włączenia lub pominięcia czasu T3.