Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53505, ID obiektu: 62317

PWM

PWM

PWM

PWM - Modulacja szerokości impulsów.