Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53499, ID obiektu: 62311

ON

ON

ON – Serwisowe stałe załączenie

Włączenia funkcji ON można dokonać w dowolnej chwili, w czasie zasilania przekaźnika czasowego napięciem Un. Włączenie funkcji F1 w trakcie realizowania dowolnej funkcji czasowej powoduje jej zatrzymanie oraz stałe włączenie przekaźnika wykonawczego R.