Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53498, ID obiektu: 62310

OFF

OFF

OFF - Serwisowe stałe wyłączenie.

Włączenia funkcji OFF można dokonać w dowolnej chwili, w czasie zasilania przekaźnika czasowego napięciem Un. Włączenie funkcji F0 w trakcie realizowania dowolnej funkcji czasowej powoduje jej zatrzymanie oraz stałe wyłączenie przekaźnika wykonawczego R.