Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53496, ID obiektu: 62308

Ip

Ip

Ip

Ip - Praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy. Niezależne nastawy czasów T1 i T2.

Po podaniu napięcia zasilania U rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu przerwy T1. Po upływie czasu przerwy T1 przekaźnik wykonawczy R przełącza się do pozycji włączonej  i rozpoczyna się odmierzanie czasu działania T2. Po upływie czasu zadziałania T2 przekaźnik wyjściowy R przełącza się ponownie do pozycji wyłączonej. Następnie cykl się powtarza i trwa do momentu zdjęcia napięcia zasilania U.