Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53495, ID obiektu: 62307

Ii

Ii

Ii

Ii - Praca cykliczna rozpoczynająca się od załączenia. Niezależne nastawy czasów T1 i T2.

Po podaniu napięcia zasilania U następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego Ri rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu działania T1. Po upływie  czasu działania T1 przekaźnik wykonawczy R przełącza się do pozycji wyłączonej i rozpoczyna się odmierzanie czasu przerwy T2. Po upływie czasu przerwy T2 przekaźnik wyjściowy R przełącza się ponownie do pozycji załączonej. Następnie cykl się powtarza i trwa do momentu zdjęcia napięcia zasilania U.