Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53489, ID obiektu: 62301

Esp

Esp

Esp

Esp - Opóźnione załączenie - jeden cykl, wyzwalane zamknięciem zestyku S.

Wejście przekaźnika czasowego jest zasilane napięciem U w sposób ciągły. Zamknięcie zestyku sterującego S rozpoczyna odmierzenie czasu T, a po jego upływie załącza się przekaźnik wykonawczy R i pozostaje w tym stanie do momentu wyłączenia zasilania U. Gdy przekaźnik wykonawczy R jest załączony, zamykanie i otwieranie zestyku sterującego S nie zmienia jego stanu.