Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53488, ID obiektu: 62300

Esf

Esf

Esf

Esf - Opóźnione załączenie sterowane zestykiem S, bez przedłużania czasu T.

Wejście przekaźnika czasowego jest zasilane napięciem U w sposób ciągły. Zamknięcie zestyku sterującego S rozpoczyna odmierzenie nastawionego czasu T - opóźnienia załączenia przekaźnika wykonawczego R. Po odmierzeniu czasu T przekaźnik wykonawczy R załącza się i pozostaje w tym stanie do następnego zamknięcia zestyku sterującego S, które powoduje natychmiastowe wyłączenie przekaźnika wykonawczego na czas T, a po

upływie czasu T przekaźnik wykonawczy R ponownie załącza się. W trakcie odmierzania czasu T otwieranie i zamykanie zestyku sterującego S nie wpływa na stan przekaźnika wykonawczego R. Ponowne załączenie przekaźnika wykonawczego R jest możliwe po zakończeniu bieżącego cyklu.