Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53494, ID obiektu: 62306

EWu

EWu

EWu

EWu - Opóźnione załączenie i odmierzanie nastawionego czasu działania. Niezależne nastawy czasów T1 i T2.

Po podaniu napięcia zasilania U rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu T1. Po upływie czasu T1 następuje natychmiastowe załączanie przekaźnika wyjściowego R, co sygnalizowane jest świeceniem żółtej diody LED i rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu T2. Po upływie czasu T2 przekaźnik wyjściowy R przełącza się do pozycji wyłączonej. Jeśli napięcie zasilania U zostanie zdjęte, zanim upłynie czas T1+T2, odmierzony czas jest kasowany. Odmierzanie czasu rozpoczyna się od nowa po kolejnym podaniu napięcia zasilania U.