Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53493, ID obiektu: 62305

EWs

EWs

EWs

EWs - Opóźnione załączenie i załączenie na nastawiony czas, wyzwalane zamknięciem zestyku S. Niezależne nastawy czasów T1 i T2.

Wejście przekaźnika czasowego jest zasilane napięciem U w sposób ciągły. Zamknięcie zestyku sterującego S rozpoczyna odmierzenie czasu T1, a po jego upływie przekaźnik wykonawczy R załącza się na czas T2. Po upływie czasu T2 przekaźnik wykonawczy R wyłącza się. Układ oczekuje na kolejne zamknięcie zestyku sterującego S. W trakcie odmierzania czasów T1 oraz T2 stan zestyku S nie ma znaczenia.