Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53492, ID obiektu: 62304

EWf

EWf

EWf

EWf - Opóźnione załączenie i opóźnione wyłączenie, sterowane zestykiem sterującym S. Niezależne nastawy czasów T1 i T2.

Wejście przekaźnika czasowego jest zasilane napięciem U w sposób ciągły. Zamknięcie zestyku sterującego S rozpoczyna odmierzenie czasu T1. Po upływie czasu T1 przekaźnik R załącza się. Otwarcie zestyku sterującego S rozpoczyna odmierzenie czasu T2 – opóźnione wyłączenie przekaźnika wykonawczego ”R”. Po odmierzeniu czasu T2 przekaźnik wykonawczy ”R” wyłącza się.